แบนด์เซ็กซี่-จำหน่ายเครื่องสำอาง-ทำการตลาดกับ-hawkeye-it-solution